Samenwerken met een Zuiderboer - BTW

Team Boeren & Buren -

Alle Buurderij-Verantwoordelijken die samenwerken met een Zuiderboer, ook zij die aangeven geen BTW te factureren vanwege een vrijstelling, moeten in principe een BTW-nummer aanvragen in het kader van de grensoverschrijdende verkopen (het leveren van hun diensten aan een klant in een andere lidstaat van de Europese Unie). Boeren & Buren kan hier geen sluitend advies rond geven, je bespreekt dit best met je boekhouder of ondernemingsloket.

 

Je neemt deel aan de Zuiderboer-acties, super! 

Zoals je weet, ben je als Buurderij-Verantwoordelijke verantwoordelijk voor het nakomen van de wetten en reglementen waaraan je activiteit onderworpen is en je hebt ons gemachtigd om, in jouw naam en voor jouw rekening, je commissies die van toepassing zijn op de verkopen door de producenten via je Buurderij te factureren, volgens de specifieke gebruiksvoorwaarden van de website. 

We stellen alles in het werk om tegemoet te komen aan je noden op het vlak van facturatie 

Daarom herhalen we dat je in het specifieke kader van de grensoverschrijdende verkopen, je voor een Zuiderboer-actie logischerwijs gaat samenwerken met Producenten van uit een ander land van de Europese Unie.

Ook al ben je vrijgesteld van BTW, is het daarom nodig om een (intra-communautair) BTW-nummer aan te vragen door je te registreren bij de Federale Overheidsdienst waaraan je bent verbonden. Om te voldoen aan het wettelijke kader en voor meer informatie over je verplichtingen, raden we je aan om deze website te raadplegen, en dit met je boekhouder of ondernemingsloket te bespreken.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.