Een producent wil niet meer leveren, wat nu?

Team Boeren & Buren -

Producent X wil stoppen met leveren, tenzij de producten mogen worden meegegeven met producent Y. Als Buurderij-Verantwoordelijke vraag ik om de opzegperiode van 2 maanden te respecteren, maar dan gaat producent X gewoon de minimale bestelhoeveelheid verhogen. Wat nu?

  • Als producent X enkel verschillende sla-soorten produceert, komt dit niet geheel onverwacht; gezien de afstand die producent X moet afleggen kan hij/zij met dit beperkte aanbod  moeilijk een relevante omzet behalen die de inspanning (tijd & verplaatsing) de moeite waard maken.
  • Als producent X daarnaast ook nog eens een beperkt aanbod heeft van één product dat niet cruciaal is voor het voortbestaan van de Buurderij, is het misschien niet mogelijk dat de deelname voor deze producent in je Buurderij economisch leefbaar wordt.
  • Wat Producent X aangeeft over het verhogen van de minimale bestelhoeveelheid is een niet correct gebruik hiervan; dit vormt eerder een soort van oneigenlijk gebruik om de opzegperiode niet te moeten voltooien. Jullie kunnen dus misschien beter de samenwerking stopzetten, indien geen andere oplossing mogelijk lijkt. Het handvest van het netwerk is een gedragscode, jammer dat producent X dit niet inziet.

 

Er zijn twee mogelijke oplossingen:

  • Je gaat hierover in gesprek met de producent, die zich  geëngageerd heeft t.a.v. jouw Buurderij en de Buren, om te kijken of producent X zijn aanbod kan én wil diversifiëren. Dit is de ideale oplossing, en zien we gelukkig vaak gebeuren in de praktijk! Er moet natuurlijk nog wel ruimte voor zijn in het huidige aanbod van je Buurderij en interesse van de producent om er zo voor te zorgen dat een realistische minimale bestelhoeveelheid binnen een bepaalde termijn (die jullie kunnen afspreken om te testen) behaald wordt. Alles begint bij de eerste selectie van je producenten: probeer per categorie steeds iemand  tezoeken met een zo divers mogelijk aanbod voor de start!
  • Logistieke samenwerking en rotatie bevorderen met andere producenten. Producent X stelt voor om de producten mee te geven met producent Y. Oké, dit lijkt een goede oplossing maar dan gaan we wel voor een echte samenwerking! Zo kan X de producten meegeven met Y, maar één keer op de 3, 6 of 8 keer zelf komen en die keer de producten van Producent Y meenemen. Zo behouden we het regelmatige contact met producent X en de Buren. Eén keer per twee maanden aanwezig zijn is het minimum en zo'n lage frequentie kan ook enkel voor producten waarvan er weinig besteld worden (minder dan € 50 per bijeenkomst).

Wil producent Y niet dat X zijn/haar producten meeneemt (omdat die temperatuurgevoelig zijn of complex om juist te verdelen), dan kan je afspreken dat X minimaal één maal per maand of twee maanden zelf komt. Volgens de gebruikstermen blijft uiteraard elke producent verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van zijn/haar producten tot de aflevering van de producten aan de Buren tijdens de Bijeenkomst.

 

Wat je best niet aanvaardt, is dat X nooit zelf komt. Dan zit je immers binnen de kortste keren met meerdere “free-riders” op de Buurderij, vervalt bovendien het idee van persoonlijk contact met de Buren en komt ook legaal-technisch gezien de hele opzet in gevaar. Zeker wanneer het om temperatuurgevoelige producten gaat, is dit uitermate belangrijk. Niet vergeten: in essentie gaat het om de rechtstreekse verkoop van producent naar consument, zoals beschreven in de wetgeving rond veiligheid in de voedselketen (zie bijvoorbeeld deze omzendbrief van het FAVV).

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.