Tips voor een geslaagde dialoog met de gemeente

Team Boeren & Buren -

Vragen en antwoorden die je kunnen helpen om de gemeente te overtuigen je Buurderij te huisvesten:

 

    1. Wat voor soort lokaal hebben jullie nodig en voor hoe lang?

 • Een beschikbare ruimte van minstens 40 m2, gemakkelijk toegankelijk en aangepast om er een kleine markt onder te brengen. Een tiental producenten stallen hun producten op tafels uit om deze makkelijker te kunnen meegeven aan de consumenten.                        
 • Voor één distributie per week die ongeveer twee uur duurt en telkens op een vast moment doorgaat.
 • Welke toegevoegde waarde betekent jullie Buurderij voor de gemeente?
 • Bewoners krijgen toegang tot kwaliteitsvolle lokale voedingsmiddelen.
 • Er ontstaat een gezellige gemeenschap waarin Boeren en bewoners elkaar leren kennen.
 • Op regelmatige basis vindt een happening plaats in de gemeenschap, die ook toelaat om andere activiteiten te organiseren: proeverijen, workshops, debatten, enz.
 • De organisatie van een Buurderij werkt drempelverlagend en brengt nieuwe mensen over de vloer. De Buren (bewoners) krijgen toegang tot een extra soort dienstverlening en zijn ook makkelijker op de hoogte van andere activiteiten, zonder dat hier extra werk voor de gemeente tegenover staat. De Buurderij-Verantwoordelijke neemt de organisatie namelijk op zich.
 • Het behoud van de lokale landbouw omdat de producten & boeren van de regio herwaardeerd worden.
 • Een lokaal initiatief dat duurzaam werk creëert in de gemeente
 • Dit initiatief kan mee worden opgenomen in het kader van de inspanningen van de gemeente om Fairtrade Gemeente te worden/blijven

 

     2. Heeft je Buurderij een commercieel karakter?

 • Ja, het model van Boeren & Buren wordt gekenmerkt door de sociale en solidaire economie. Het betreft een activiteit met winstoogmerk, maar die deze wel eerlijk verdeelt en ook lokaal werk creëert.
 • In een Buurderij staat de boer rechtstreeks in contact met de leden. Hij bepaalt zelf zijn eigen prijs, rekening houdend met de kosten die aan het netwerk verbonden zijn. Deze kosten staan vast maar zijn klein, 20% van de totale prijs (excl. BTW), en gaan naar:

* De Buurderij-Verantwoordelijke voor het organiseren van de verkoop, het beheer van de Buurderij en in het bijzonder de communicatie met de Buren (8,35%).

* Het team van Boeren & Buren dat het web platform onderhoudt en uitbouwt, technische en commerciële ondersteuning biedt en de opbouw en het netwerk van Buurderijen coördineert. In deze 11,65% zijn ook de kosten van de betalingsdienst inbegrepen.

 • Een Buurderij ondersteunt lokale producenten economisch en creëert een leuke extra bron van inkomsten voor de Buurderij-Verantwoordelijke. Meer dan 90% van de inkomsten blijven dus in de locale economie.

 

     3. Je Buurderij bedreigt kleine buurtwinkels.

 • Niet noodzakelijk. Er zijn genoeg bewoners in een gemeente om niet in het vaarwater van kleine buurtwinkels te komen. Een Buurderij draait immers al goed met ongeveer vijftig bestellingen.
 • Bepaalde ambachtelijke handelaren kunnen hun eigen producten op de Buurderij verkopen (ambachtelijke bakkers, slagers, enz).
 • De producten en de manier van boodschappen doen op een Buurderij kunnen niet vervangen worden door conventionele winkels, omdat het om een andere ervaring en manier van consumeren gaat.


     4. Heb je een verzekering voor het lokaal?

 • Ja, ik ga een specifieke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aan voor eventuele schaden aan derden, indien dat nodig is voor het lokaal waaraan wordt gedacht. Ik stel me in ieder geval verantwoordelijk om het lokaal telkens in dezelfde goede omstandigheden achter te laten na elk Buurderij moment.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.