Wie controleert of de producten lokaal of duurzaam zijn?

Team Boeren & Buren -

 

We houden niet zo van het woord “controleren” bij Boeren & Buren. We hebben ook helemaal niet de ambitie (noch de middelen) om een controleorgaan of nieuwe labelorganisatie te zijn. We bieden handige webtools om met transparante informatie de rechtstreekse verkoop en dialoog tussen producent en consument te bevorderen. Het is het netwerk zelf, dat instaat voor de kwaliteit en duurzaamheid van de producten. Door zelf al je vragen te stellen aan de producenten op de Buurderij, draag je hier actief aan bij!

 

Die collectieve garantie speelt zich af op drie niveaus. De Buurderij-Verantwoordelijke kiest zelf zijn of haar team van Boeren uit, bezoekt hen en staat volledig achter hun verhaal. Ook de Buren krijgen deze informatie mee, op de website en door het rechtstreekse contact met de Producenten tijdens de wekelijkse Buurderij-Bijeenkomsten dat we zo belangrijk vinden. Tenslotte, bouwen we verschillende online mechanismen in om ervaringen en feedback te delen tussen de Buurderij-Verantwoordelijken onderling en met de betrokken producenten. Meer directe user-feedbackmechanismen en het positief bestendigen van goede eigenschappen (zoals je bijvoorbeeld ziet op LinkedIn) staat nog op de planning. We combineren offline en online kennis en informatie delen over de landbouwwereld met transparantie en slimme web-mechanismen om een eigentijds en innovatief participatief garantiesysteem op te zetten.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.