Hoe nemen we strategische beslissingen?

Team Boeren & Buren -

 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen twee soorten beslissingen. De eerste categorie bestaat uit de strategische keuzes over het beheren van het moederbedrijf dat het webplatform achter Boeren & Buren uitbaat, haar organisatie, financiering, etc. net als de prioriteiten qua ontwikkelingen en vernieuwingen van het webplatform. Al wordt voor die laatste natuurlijk zorgvuldig geluisterd naar de user-feedback die we krijgen: onderzoek van al die feedback is een aparte discipline die intern actief wordt beoefend. Omwille van de nodige wendbaarheid en financiële draagkracht, worden deze beslissingen genomen zoals gebruikelijk is in een bvba. Je leest hier waarom voor die structuur werd gekozen.

 

Welke producten passen in het rijtje? Hoe en waarom kan een producent worden uitgesloten? Mag deze Buurderij open gaan of blijven? Op basis van welke criteria? Het operationele team van Boeren & Buren heeft noch de ambitie noch de slagkracht om dit soort keuzes te maken in de plaats van het netwerk. We werken aan betere processen om deze beslissingen decentraal en lokaal te laten nemen door de betrokkenen. In de beginjaren, wanneer het netwerk nog in volle opstart is, wordt veelvuldig geëxperimenteerd, snelle stappen gezet, keuzes continu en eerder informeel afgetoetst met de betrokkenen. De strategische keuzes die het netwerk vormgeven worden nu meer en meer op een gestructureerde wijze genomen in samenspraak met het netwerk of hun vertegenwoordigers. De mechanismen hiervoor (verkiezing van woordvoerders voor de Buurderij-Verantwoordelijken die éénmaal per trimester samenkomen) worden momenteel enkel in het franstalige netwerk toegepast omwille van organisatorische redenen en prioriteiten. Via de woordvoerders, het directe contact met het team, gebruikers-feedback en -onderzoek, wordt er enorm goed geluisterd naar de honderden Buurderij-Verantwoordelijken en duizenden betrokken Producenten. Want door hun beslissing om mee te (blijven) bouwen aan het netwerk, hebben zij uiteindelijk het laatste woord.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.