Wat is de visie op duurzaamheid van Boeren & Buren?

Team Boeren & Buren -

 

We willen het debat aangaan: wat betekent duurzaamheid? Is alleen bio duurzaam? Is lokaal niet duurzaam genoeg? Wat met vlees? We willen vooral respect voor alle Boeren. Vele boeren zitten vast in een bepaald productiesysteem en kunnen niet van vandaag op morgen omschakelen naar bio, verbreden of diversifiëren, hoe graag ze dat ook zouden willen. Bovendien willen we de deur niet sluiten voor producenten die aan het begin van deze transitie staan. Integendeel, we willen transparante informatie bieden en de dialoog aangaan. Het contact met de consument opnieuw opzoeken door deelname in de korte keten, en alle bijhorende omschakelingen in de eigen productie- en verkoop-logica, is wat ons betreft een enorm significante eerste stap. Respect voor de Boeren die deze keuze maken!

 

We kiezen bewust voor een trapsgewijze overgang naar een steeds duurzamer voedselsysteem. De principes van de agro-ecologie zijn het Noorden op het kompas voor iedereen die hiermee bezig is. We zijn ervan overtuigd dat deze omschakeling gestuurd kan worden vanuit de vraagzijde, doordat de Buren beter en beter geïnformeerd en veeleisender worden, transparantie eisen en vragen kunnen stellen aan de producent, bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk gesprek op de Buurderij.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.