Is Boeren & Buren winstgevend?

Team Boeren & Buren -

We gebruiken de naam Boeren & Buren voor het netwerk van Buurderijen, het team van 5 in Brussel, en de organisatie in Frankrijk die instaat voor de ontwikkeling van het webplatform. In Brussel zijn we met een team van 5 om het netwerk te ondersteunen en de activiteiten in België en Nederland uit te bouwen.

 

Ons Europees team bestaat uit een honderdtal mensen, waarvan er een 30-tal dag in dag uit bezig zijn met het verbeteren en vernieuwen van ons webplatform. Om daarin te kunnen blijven investeren (en onze commissie laag te houden), kozen we voor een zekere schaalgrootte, terwijl de essentie van wat we doen (de Buurderij-werking) telkens heel lokaal blijft. We zijn actief in 9 Europese landen, met 1200 Buurderijen, 8000 actieve Producenten en bijna 200.000 actieve Buren per maand. In 2017 verkochten de producenten in ons Europees netwerk hun producten voor een totale omzet van 46 miljoen euro. Daar zijn we best trots op!

 

De cijfers zijn bemoedigend, maar we moeten dit durven relativeren. Die totale omzet, bijvoorbeeld, is nog steeds minder dan de helft van de jaarlijkse verkopen van één grote supermarkt, één winkel. Onze werkingskosten in België worden betaald met de vergoeding die we ontvangen van de Producenten. De kosten van onze centrale ondersteunende diensten en de programmeurs voor de uitbouw van het webplatform (R&D) houden in dat we na 7 jaar activiteit (sinds de start in Frankrijk) nog geen winst boeken.

 

Wat gebeurt er met de winsten?

De activiteiten van Boeren & Buren in België & Nederland gebeuren onder de vlag van Equanum bvba, met ondernemingsnummer BE.0651.679.454. De overkoepelende organisatie die zorgt voor de uitbouw van het webplatform bevindt zich in Frankrijk, Equanum sas met ondernemingsnummer FR.715.282.037.55. Alle openbare informatie kan je terugvinden op de betreffende Kruispuntbank van ondernemingen.

 

Wanneer we winstgevend zullen zijn, zorgen het B-Corp label en de erkenning van de Franse overheid als “Solidaire onderneming van Sociaal Nut” ervoor dat volgende engagementen worden nageleefd:

 

  • Het bewaren van onze missie van algemeen belang, met maatschappelijke en solidaire doelstellingen. De korte keten behoort tot deze categorie.
  • Het opzetten van een intern comité voor democratisch bestuur. Dit comité van 6 personeelsleden bestaat sinds januari 2015.
  • Een beperking op de loonschaal: het gemiddelde van de 5 hoogste lonen mag niet hoger zijn dan 7 maal het wettelijk minimuminkomen. De verhouding tussen het  laagste en hoogste loon binnen onze organisatie bedraagt maximaal 1 op 5.
  • De verplichting om minstens 50 % van het jaarresultaat toe te kennen aan een ontwikkelingsfonds (meestal gelinkt met de eigen missie) dat niet verdeelbaar is, houdt een beperking op het uitkeren van dividenden in.

 

Bekijk het zo, zelfs al worden we als organisatie op termijn winstgevend dan gaat dit over mogelijk 10-20 % van onze inkomsten, 1 à 2 % van de totale omzet van de producten die in het netwerk worden verkocht. Van die omzet blijft sowieso al minstens 90 % circuleren in de lokale economie.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.