(NL) Veelgestelde vragen AVG - GDPR

Team Boeren & Buren -

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, GDPR in het Engels) in werking.


Zoals beschreven in de FAQ voor gebruikers geeft de AVG meer rechten aan de Europese burgers en daarmee meer controle over hun persoonsgegevens. Ze vereenvoudigt formaliteitskwesties tussen bedrijven en biedt hen een uniform wettelijk kader in alle landen van de Europese Unie.

 

Als onderdeel van je activiteit als Buurderij-Verantwoordelijke zal je mogelijk persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

 

Het is daarom nodig om de persoonsgegevens die worden verwerkt via ons platform, toegankelijk via de website www.boerenenburen.nl en via onze mobiele applicatie (het “Platform”/de "Website”) te onderscheiden van de gegevens die naast de website worden verwerkt. In beide gevallen ben je verplicht om te voldoen aan ons Privacybeleid evenals aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

Je verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn namelijk afhankelijk van de verwerkingen die je uitvoert:

 

  • voor de verwerkingen uitgevoerd op het Platform/de Website ben je samen met het Team van Boeren & Buren verantwoordelijk voor de verwerking;
  • voor de verwerkingen die je uitvoert buiten het Platform/de Website ben je de enige Verwerkingsverantwoordelijke.

 

 

Gegevensverwerking buiten het Platform/de Website

 

Met betrekking tot de gegevens die je mogelijk buiten het Platform/de Website verzamelt en verwerkt moet je voldoen aan de nieuwe bepalingen van de AVG, evenals andere normen die inherent zijn aan jouw professionele activiteit.

 

We herinneren je er namelijk aan dat je als professional met een zelfstandige activiteit moet voldoen aan alle wettelijke, boekhoudkundige, fiscale en maatschappelijke normen die inherent zijn aan jouw professionele activiteiten, met name inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

In geval van fouten ben je als enige aansprakelijk voor de schade die werd veroorzaakt door het niet naleven van ons Privacybeleid en/of toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

 

Gegevensverwerking binnen het Platform/de Website

 

Met betrekking tot de gegevens die je mogelijk via het Platform/de Website zult verwerken hebben wij, jij en het Team van Boeren & Buren, een samenwerkingsverband om onze Leden de meest optimale diensten te bieden. Wij hebben dan ook de hoedanigheid van medecontractanten en dienen beschouwd te worden als gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de toepasselijke regelgeving.

 

Als eigenaar en beheerder van het Platform/de Website is de rol van het Team van Boeren & Buren in het kader van de verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang, en we nemen logischerwijs nagenoeg alle verplichtingen op ons om de naleving en de bescherming van de privacy van onze gebruikers te waarborgen. De gebruikers van het Platform/de Website, waaronder jij, zullen namelijk hun rechten bij het Team van Boeren & Buren kunnen uitoefenen en we zullen alle nuttige en noodzakelijke informatie aan hen meedelen. Het Team van Boeren & Buren zal het belangrijkste contactpunt zijn met zijn Functionaris voor gegevensverwerking (DPO), waarvan de contactgegevens hieronder worden vermeld.

 

 

Mogelijkheid om alle gegevens van de Leden en Producenten van Boeren & Buren te downloaden

 

In het belang van het veiligstellen en naleven van de AVG, in het bijzonder de verplichting tot minimalisering, zal deze functionaliteit onvermijdelijk verdwijnen. Ze zal binnen een nog te bepalen termijn worden vervangen door andere functionaliteiten waardoor je op een efficiëntere manier contact kunt opnemen met je Buren en Producenten. We zullen je hierover nog nader informeren.

 

Je vindt eveneens de omschrijving van onze respectievelijke verplichtingen in Artikel 10 van onze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden.

 

Voor meer informatie raden we je ten zeerste aan ons Privacybeleid te lezen.

 

Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op privacy@boerenenburen.be of met onze Functionaris voor gegevensbescherming, advocatenmaatschap Bold, via het e-mailadres dpo@wearebold.com.

 

Voor meer informatie kunt u de website van de Nederlandse Autoriteit persoonsgegevens raadplegen via deze link.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.