Het bekomen van de leveringsinformatie voor het opsturen van een bestelling naar een Buurderij

Team Boeren & Buren -

Producenten hebben toegang nodig tot de leveringsadressen van de Buurderijen waaraan ze leveren om bestellingen eventueel te kunnen opsturen. Voor de Buurderij-Verantwoordelijken is het niet altijd mogelijk om bestellingen die opgestuurd worden in ontvangst te nemen op de locatie van de Buurderij. Daarom kunnen ze hiervoor een ander leveringsadres gebruiken dan het adres van hun Buurderij.

Als je als producent een bestelling wenst op te sturen, kan je het volgende doen:

1) Haal je producten uit de verkoop.

2) Maak je levering klaar voor verzending. Ga naar de pagina 'Bijeenkomsten', klik op 'Overzicht' en vervolgens op 'Documenten downloaden'.

 

 

Download de 'Leveringsbon'. Dit is een voorlopig document, met hierop een overzicht van de bestellingen in de Buurderijen waaraan je levert. De leveringsadressen van deze Buurderijen kan je bekomen door te klikken op 'De informatie voor levering downloaden'.

Dit document is een csv-bestand. Je kan het eventueel opslaan als een rekenblad (bvb. excel) om er wijzigen in te kunnen aanbrengen. Het csv-bestand bevat de volgende informatie:

  • De naam van de Buurderij

  • Het ID-nummer van de Buurderij

  • De dag van de Bijeenkomst (dag van de week en datum)

  • Het totale bedrag waarvoor er werd verkocht

  • De bestelde hoeveelheid

  • Het geschatte gewicht
  • De naam van de Buurderij-Verantwoordelijke

  • Het volledige leveringsadres

  • De contactgegevens van de Buurderij-Verantwoordelijke (e-mail adres en telefoonnummer)

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.